Archive

nieuwe energiepremies 2017
Nieuwe energiepremies in 2017

Woningen moeten energiezuiniger worden. In 2007 lanceerde de Vlaamse Regering daartoe het ambitieuze Energierenovatieprogramma 2020, dat o.m. voorziet in premies voor energiebesparende investeringen. Veel particulieren hebben hier de afgelopen 10…

groot bouwproject
De omgevingsvergunning en de digitale bouwaanvraag

Na 23 februari 2017 is het niet meer mogelijk om een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning óf milieuvergunning aan te vragen. Beide vergunningen worden dan namelijk geïntegreerd in één enkele omgevingsvergunning. Vanaf…

epb berekenen nieuwbouw energieprestatie
Nieuwe energie-eisen voor 2017 in Vlaanderen

Voor nieuwbouw- of renovatieprojecten in Vlaanderen gelden strenge regels omtrent energiezuinigheid. Deze eisen worden steeds verder aangescherpt. Vanaf 1 januari 2017 worden opnieuw enkele wijzigingen van kracht. De nieuwe regelgeving…