Toekomstgericht en duurzaam bouwen

Embo Architecten is gericht op een totaalaanpak. We beschikken niet alleen over een ervaren multidisciplinair team; we werken ook op regelmatige basis samen met externe specialisten. Hierbij staat een heldere communicatie voorop.

Troeven voor een foutloos project

Het bouwprogramma wordt in dialoog met de opdrachtgever verfijnd en afgestemd op de locatie en de ruimere omgeving. Zo wordt telkens een innovatieve oplossing geboden. Vanuit een blijvende aandacht voor de architectuur worden stedenbouwkundige voorschriften, technische mogelijkheden en budget voortdurend afgewogen. Het eindresultaat is een duurzaam gebouw, zowel op ecologisch als economisch vlak. Op macroniveau zijn context, site en inplanting hiervoor de belangrijkste parameters, op kleinere schaal bepalen oriëntatie en organigram onze aanpak.

Bijna-energieneutrale gebouwen

Voldoende en correct isoleren, energiezuinig ventileren, integratie van intelligente technieken en gebruik van hernieuwbare energie vormen steeds de leidraad. We streven naar bijna-energieneutrale gebouwen. Een strikte opvolging van het bouwproces en controle op de werf zijn garanties voor kwalitatieve gebouwen die een duidelijke meerwaarde bieden.

Als lid van het NAV volgt Embo Architecten de evoluties van nieuwe normeringen, technieken en bouwmaterialen op de voet, om ze met kennis van zaken toe te passen. Zo informeren wij onze bouwheren omtrent recente wijzigingen over de eisen inzake E-peil, hemelwatertoets, integrale toegankelijkheid van gebouwen, ruimtelijke ordening, erfgoed, akoestiek en brandveiligheid zodat hun projecten toekomstgericht zijn.

Vragen over duurzaam bouwen?