Een seminarie van NAV

Embo Architecten volgt de vastgoedsector op de voet. We nemen ook regelmatig deel aan seminaries over specifieke aspecten van het bouwproces. Op 6 november 2014 was er in Waregem een interessant seminarie.

‘Gemene muur of ideale scheidingsmuur?’ ging over de nieuwe eisen die gelden bij de regeling rond de gemene muur. Daar heerst veel verwarring over. Ook de huidige rechtspraak is verre van coherent. Hoe moet de architect correct handelen?
Tijdens deze infosessie werd aan de hand van voorbeelden meer duidelijkheid geschapen. De juridische en technische kant van de gemene muur werd belicht. Welke rechten en verplichtingen zijn aan zo’n muur verbonden? Meester Dirk Erreygers (GSJ advocaten) gaf uitleg. Ingenieur-architect Robert de Lathouwer (KULeuven) kwam nadien de technische aspecten van de gemene muur toelichten. Hoe zit het met stabiliteit, brandweerstand en (geluids)isolatie?

Door onze deelname aan dit, maar ook andere seminaries, willen we ons blijven bijscholen en willen we creatief uitdagende, architecturale projecten blijven realiseren.

Embo Architecten en duurzaam bouwen