groot bouwproject

Na 23 februari 2017 is het niet meer mogelijk om een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning óf milieuvergunning aan te vragen. Beide vergunningen worden dan namelijk geïntegreerd in één enkele omgevingsvergunning. Vanaf dat moment bent u ook verplicht om alle gegevens digitaal aan te leveren. Dit alles moet ervoor zorgen dat de aanvraagprocedure een stuk vlotter verloopt.

Een grondige hervorming van het vergunningenlandschap

Het aanvragen van de juiste vergunningen kan behoorlijk ingewikkeld en tijdrovend zijn. Zo moeten bedrijven vaak diverse procedures doorlopen omdat ze meerdere vergunningen nodig hebben. En na het indienen van een eerste dossier, dient soms nog weken gewacht vooraleer de tweede aanvraag kan worden opgemaakt, laat staan goedgekeurd. Onnodig te zeggen dat dit al jaren een bron van ergernis is.

De omgevingsvergunning

Om hier een einde aan te maken, heeft de Vlaamse Regering besloten om het vergunningenlandschap grondig te hervormen. Het besluit tot de invoering van de omgevingsvergunning werd op 27 november 2015 genomen. Bij deze nieuwe vergunning worden (grotere) projecten gelijktijdig beoordeeld op zowel stedenbouwkundige als milieuaspecten. Dat betekent dat u te maken krijgt met slechts één dienst: het Omgevingsloket. Na het indienen van uw aanvraag komt er één openbaar onderzoek en wordt er één adviesronde georganiseerd. Dit is alvast een stuk efficiënter.

Wat gaat er concreet veranderen?

Bij het uitwerken van de omgevingsvergunning werd uitgegaan van de bestaande regelgeving. Maar door het samenvoegen van de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen zijn er toch enkele zaken gewijzigd.

  • De omgevingsvergunning wordt afgegeven voor onbepaalde duur
  • De nieuwe procedure is oplossingsgericht
  • Aanvragen dienen altijd digitaal te gebeuren

Een vergunning voor onbepaalde duur

De omgevingsvergunning geldt in principe voor onbepaalde duur. Dit was bij de milieuvergunning wel anders. Het voordeel van deze wijziging is dat u vanaf nu investeringen kan doen zonder een vervaldatum van de vergunning in de gaten te moeten houden.

Een vergunning voor onbepaalde duur betekent evenwel niet dat bedrijven nu vrij spel krijgen. Want voor de gemeenten blijft de bescherming van mens en milieu een absolute prioriteit. Daarom zullen zij de milieubelasting van bedrijven met enige regelmaat opnieuw bekijken. En die controle gaat niet alleen uit van de officiële instanties. Ook de burgers krijgen inspraak. Met de nieuwe omgevingsvergunning moeten bedrijven dus gewoon aan alle (strenge) voorwaarden blijven voldoen. Anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken.

Oplossingsgericht werken is de norm

Bij ingewikkelde projecten konden makkelijk problemen ontstaan. Dit leidde vaak tot het opnieuw opstarten van de procedure. Met de nieuwe regelgeving wordt oplossingsgericht gewerkt. In de praktijk betekent dit dat de initiatiefnemer een extra projectvergadering mag aanvragen bij de overheid. Dit biedt de mogelijkheid om de aanvraag aan te passen terwijl de procedure nog loopt.

h2>De digitale bouwaanvraag/h2>
De nieuwe regelgeving moet het toekennen van vergunningen sneller en efficiënter laten verlopen. De papieren aanvraag is nu echt verleden tijd. De aanvraag dient niet alleen digitaal aangeleverd, ook de verdere afhandeling verloopt via deze weg. Zo kan u de status van de aanvraag op de voet volgen.

Goed voorbereid met de informatiesessies/h2>
Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan het omgevingsloket. De procedures werden opgesteld, en de ambtenaren zijn hiervan intussen goed op de hoogte. Voor de bouwprofessionals werden enkele infosessies georganiseerd. Op 8 november 2016 heeft Embo Architecten een dergelijke sessie van het Midwestoverleg gevolgd en begin 2017 werden reeds enkele aanvraagdossiers volledig digitaal uitgewerkt. Op deze manier is ons kantoor grondig voorbereid op de overstap naar de omgevingsvergunning.