Industrie- en kantoorbouw, Recent

Devarec Desselgem

Het betreft een puur technische installatie, bestaande uit drie silo’s met een individuele inhoud van 600 m³. De verbinding met de kade gebeurt via een ondergrondse vulleiding. Bulkwagens worden bovenaan geladen met zuivere toeslagstoffen of een mengsel van verschillende producten. De weging en menging gebeurt automatisch. De grote gewichten en (mogelijkerwijs) asymmetrische belasting zorgden voor de uitdaging in het concept van de funderingen. Er werd een concept ontwikkeld waarbij een zware algemene funderingsplaat de zettingen in de ondergrond opvangt.

  • Bouw van drie silo’s van 600 m³ elk

Details

Bouwen van silo’s