Industrie- en kantoorbouw, Recent

Publi Tony Waregem

Publi Tony, een KMO actief in de publiciteitsector, wilde een passende architectuur. Een project dat zowel origineel als functioneel is. Belangrijk focuspunt hierbij was de inplanting. Het gebouw, en in het bijzonder de atelierruimte ,diende toegankelijk te zijn voor alle types van voertuigen. Een vlotte aansluiting op de omgevende straten zonder al te grote niveauverschillen stond voorop.

Een deel van het (natuurlijk) hellend terrein werd afgegraven. Hiervoor diende een grondkering gerealiseerd, deels door keermuren te bouwen, deels m.b.v. de sokkel van het gebouw zelf. Dit alles met bijzondere aandacht voor de waterdichtheid.

De architectuur van dit ontwerp is strak, onderhoudsvriendelijk en ecologisch. Het baksteenmetselwerk is een knipoog naar de traditionele bouwmethodes uit de regio. De nauwe relatie tussen binnen en buiten versterkt de leefkwaliteit. Ook de interne transparantie speel hierin zijn rol, evenals het gebruik van grote oversteken en schaduwzones om oververhitting tegen te gaan.

  • Het kantoor en de loods vormen een architecturale eenheid
  • Toch hebben beiden hun eigenheid in materiaalgebruik

Details

Bouwen van een loods met kantoorgebouw