Archive

nieuwe energiepremies 2017
Nieuwe energiepremies in 2017

Woningen moeten energiezuiniger worden. In 2007 lanceerde de Vlaamse Regering daartoe het ambitieuze Energierenovatieprogramma 2020, dat o.m. voorziet in premies voor energiebesparende investeringen. Veel particulieren hebben hier de afgelopen 10…